Erdoğan’dan savunma, güç, tarım düzenlemeleri

Savunma, güç, sanayi, teknoloji ve tarımla ilgili düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara nazaran, “154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Güç İletim Çizgisi Projesi” ve “154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Alanı ve Ek Yol Güzergahı Projesi” kapsamındaki birtakım taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından çabuk kamulaştırılacak.

Bazı doğal gaz boru sınırı ve hot-tap noktası projelerinin imali maksadıyla gereksinim duyulan taşınmazların ve Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye ile Fatih Mahalleleri hudutları içerisindeki kimi taşınmazların da tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı olarak belirlenen alanın da sonları gösterildi. Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin sonları değiştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı olarak belirlenen alanın hudutları ve koordinatları gösterildi.

Tarım alanında, Çanakkale, Balıkesir ve Kastamonu’nun kimi noktalarında arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine tahsis edilen sermayenin 200 milyon liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli sayılı listede yer alan birtakım malların özel tüketim vergisi oranlarına temel özel tüketim vergisi matrahlarının yine tespiti hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Unsurunun (n) Bendi Kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ait adap ve temeller belirlendi.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının kimi satış ve imar değişikliklerine ait kararlarına da onay verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top