Resmi Gazete’de bugün (18 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

KANUN

7472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gümrük Bahislerinde Karşılıklı İdari Yardım Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Devlet Denetleme Şurası Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 154)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Muahedesini Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7791)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7792)

–– 154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Alanı ve Ek Yol Güzergâhı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7793)

–– Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Cihadiye ve Fatih Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Ek Alanında Yatırımcıların Acil Parsel Tahsisi Taleplerinin Karşılanması Hedefiyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7794)

–– Kimi Doğal Gaz Boru Çizgisi ve Hot-Tap Noktası Projelerinin Üretimi Maksadıyla Muhtaçlık Duyulan Taşınmazların, Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7795)

–– Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sonlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7796)

–– Sonları Gösterilen Alanın Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7797)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7798)

–– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde Bulunan Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7799)

–– Balıkesir İli, Susurluk İlçesinde Bulunan Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7800)

–– Kastamonu İli, Tosya İlçesinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7801)

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 200.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7802)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Birtakım Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Temel Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yine Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)
–– Ulusal Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (n) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yol ve Asıllar (Karar Sayısı: 7804)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839)

YÖNETMELİKLER

–– 4734 Sayılı Kanunun 3-n Hususu Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koyun ve Keçi Çeşidi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Eseri İçin Fark Ödemesi Dayanağı Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/45)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 09/11/2023 Tarihli ve 10721 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top