Resmi Gazete’de bugün (28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Eğitim Aile Sıhhati Merkezleri Yönetmeliği

– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Helal Uygunluk Dokümanlı Eserlerin İthalatına Ait Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (No: 2023/9)

– Ozon Katmanını İncelten Unsurların ve Florlu Sera Gazlarının İhracına Ait Bildirim (İhracat: 2023/4)

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyinin 27/04/2023 Tarihli ve 10585 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/155, K: 2023/38 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 2 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Konseyi Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top